Verzekerd als vrijwilliger?

Vrijwilligers uit Albrandswaard zijn verzekerd met een WA-verzekering en ongevallenverzekering afgesloten door de gemeente Albrandswaard. Deze geldt uitsluitend tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger. Het kan gebeuren dat u als vrijwilliger schade veroorzaakt bij iemand thuis, of te maken krijgt met een ongeval. De polis verzekert de kosten die door uw eigen verzekering niet worden vergoedt. Wij verzoeken uw schade binnen 24 uur te melden bij Welzijn Albrandswaard. Dit kan bij de Vrijwilligerscoördinator.

WA- verzekering
De WA-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan derden, toegebracht of ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk. Een en ander behoudens gevallen dat de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger c.q. van diefstal of verduistering door de vrijwilliger. Eventuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger kan alleen worden vastgesteld op basis van onderzoek dat met betrekking tot de eventuele schade moet plaatsvinden. Deze WA-verzekering geldt niet voor aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens woon-werkverkeer.

Ongevallenverzekering
De verzekering dekt ook ongevallen bij woon-werkverkeer, mits via de kortste route.
Het vervoeren van cliënten/bewoners in de eigen auto is alleen toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de vrijwilliger ten minste één jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs;
 • er een inzittendenverzekering is afgesloten.

  Let op: de vrijwillige brandweer valt niet onder bovengenoemde verzekeringen.

  Wilt u meer weten over de verzekering voor vrijwilligers? Of heeft u algemene vragen over het vrijwilligerswerk bij Welzijn Albrandswaard? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscoördinator van het Vrijwilligerspunt. 

  Nog geen account?
  Schrijf je in binnen 2 minuten
  Na het aanmaken van een account kan je direct reageren
  Account aanmaken