Vergoedingen

Vergoedingen

Een vrijwilliger mag maximaal € 1700, - onbelastbaar per jaar aan vergoedingen ontvangen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95, - per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van € 764, - per jaar, zonder dat dit invloed heeft op de eventuele uitkering.
Vrijwilligers bij Welzijn Albrandswaard (WA) ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

De organisatie kan in plaats van een vast bedrag ook uw echte kosten vergoeden. U moet dan bijvoorbeeld bonnetjes inleveren, of het aantal kilometers dat u rijdt bijhouden. Aan deze vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, zit geen maximum. Het is aan te raden om vooraf afspraken te maken over vergoeding van te maken kosten.

Bij WA worden reiskosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten, op basis van OV tweede klasse of kilometervergoeding. De vrijwilliger laat het ingevulde declaratieformulier aftekenen door de contactpersoon en kan vervolgens maandelijks de reiskosten declareren via de coördinator vrijwilligers. Ook mogen reiskosten in verband met deelname aan deskundigheidsbevordering gedeclareerd worden, door middel van een reiskostendeclaratieformulier.

Nog geen account?
Schrijf je in binnen 2 minuten
Na het aanmaken van een account kan je direct reageren
Account aanmaken