Vergoedingen

De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, kan een vergoeding geven voor kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. (De organisatie is dit niet verplicht.)

U kunt een vaste, belastingvrije vergoeding van maximaal € 170,- per maand tot maximaal € 1700,- per jaar krijgen. Dit is inclusief reiskostenvergoeding. Krijgt u meer vergoeding, dan moet u dat opgeven voor de inkomstenbelasting.

De organisatie kan in plaats van een vast bedrag ook uw echte kosten vergoeden. U moet dan bijvoorbeeld bonnetjes inleveren, of het aantal kilometers dat u rijdt bijhouden. Aan deze vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, zit geen maximum. Het is aan te raden om vooraf afspraken te maken over vergoeding van te maken kosten.