Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, bent u verplicht om toestemming te vragen.  Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald of u wel of niet vrijwilligerswerk mag doen.

Uitkerings- en overheidsinstanties bepalen wat vrijwilligerswerk is, en wat niet aan de hand van de volgende criteria:

- Het werk moet een algemeen maatschappelijk belang dienen

- Het werk mag geen winstoogmerk hebben

- Het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk

- Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk niet verkleinen.

- Het werk moet een aanvullend karakter hebben en geen betaald werk verdringen                                                                 

Kijk op de website van het UWV voor meer informatie over vrijwilligerswerk en een uitkering.