Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard zoekt leden!
Vacature
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard zoekt leden!
Omschrijving
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA)
De Adviesraad is helaas voor velen nog onbekend, evenals haar taken.
De leden van de Adviesraad worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders na een voordracht door het bestuur van de Adviesraad.
Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders geven wij advies op een concept plan of wijziging van een regeling in het sociaal domein, die het college ter goedkeuring aan de gemeenteraad wil voorleggen.
Onder het Sociaal Domein verstaan wij alle inspanningen die de gemeente verricht op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO), Werk, Inkomen en Participatie (WIep) en
Jeugd . Ook het passend onderwijs valt hieronder
Het werk dat wij doen speelt zich af op de achtergrond en veel mensen in Albrandswaard zijn zich er niet van bewust dat dit werk heel belangrijk is.
Wat zoeken wij?
Wij kunnen zeker nog enthousiaste kandidaat-leden gebruiken en u zit er niet gelijk aan vast, als u zich aanmeldt.
Ons advieswerk vraagt om interesse in beleidsstukken, maar vraagt ook om inleving/betrokkenheid bij mensen, waarbij niet alles zonder zorgen of problemen verloopt.
Eerst houden we een kennismakingsgesprek en daarna mag u drie keer een vergadering bijwonen, voordat u besluit lid van de MAA te worden. Wij vergaderen op een donderdagavond eens in de zes weken. Tussentijds kunnen er nog werkgroep vergaderingen plaatsvinden.
Nu nog via ZOOM, maar we hopen dat we elkaar weer snel fysiek kunnen ontmoeten in de Boekenstal in Poortugaal.

Momenteel zijn wij op zoek naar leden voor de Werkgroep WIeP (Werk, Inkomen en Participatie)
Ben jij (tijdelijk) werkloos en/of maak je gebruik van één of meerdere regelingen : Participatiewet, WIA, IOAW, Wajong Ben je woonachtig in Albrandswaard en wil je iets betekenen voor de samenleving ?
DAN BEN JIJ ONZE KANDIDAAT
Wat bieden wij?
Een mooie kans om mee te denken en te praten over de invulling van zaken van het Sociaal Domein van de gemeente Albrandswaard.
Heel belangrijk, omdat wij als Adviesraad de voorstellen van het college krijgen voordat de gemeenteraad ermee aan de slag kan.
Bij ons kun je ervaring opdoen met :
* lezen van beleidsstukken
* vergaderen en overleggen
* samenwerken
* meedenken en adviseren
* schrijven van gespreksverslagen

En je bouwt een netwerk op binnen de gemeente Albrandswaard en je leert veel over onderwerpen binnen het Sociaal Domein
Tijden
Avatar

Vragen over deze vacature?

Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Klik hier voor contact

Contact

Deel deze vacature

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Nog geen account?
Schrijf je in binnen 2 minuten
Na het aanmaken van een account kan je direct reageren
Account aanmaken