Het gezicht achter Vluchtelingenwerk

Lees hier het laatste nieuws omtrent vrijwillige inzet in Albrandswaard!  Om een actueel aanbod te krijgen van alle vrijwilligersactiviteiten ontvangen we graag berichten en foto's van alle vrijwilligersactiviteiten in Albrandswaard. Houd wel rekening met de privacy voor wat betreft de foto's. 

Gerard Brussaard al jarenlang het gezicht achter vluchtelingenwerk Albrandswaard

Gerard Brussaard al jarenlang het gezicht achter vluchtelingenwerk Albrandswaard

VluchtelingenWerk is gevestigd in de Boekenstal in Poortugaal. Zij zijn bereikbaar maandag+woensdag van 10.00-15.00 en dinsdag 9.00-12.00 uur. De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen bij huisvesting, integratie, juridische vragen en taalproblemen. Gerard Brussaard reageerde 4 jaar geleden op een oproep in de krant om vrijwilliger te worden en is inmiddels de langstzittende vrijwilliger. Samen met 5 andere vrijwilligers, taalcoaches en beroepskrachten Lisanne Visser en Richard van Horn helpt hij vluchtelingen die uit een asielzoekerscentrum (AZC) komen met een verblijfsvergunning.

Albrandswaard – Zij bieden hulp bij juridische en maatschappelijke begeleiding, aanvragen van toeslagen en gezinshereniging. Het doel is om de vluchteling te begeleiden zodat deze zelfstandig kan functioneren en participeren in de samenleving. Zodra vluchtelingen weten naar welke gemeente ze gaan, gaan gemeente, woningbouw en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zoek naar een woning. Zodra een woning beschikbaar is, komt VluchtelingenWerk in beeld. De vluchteling wordt in Albrandswaard ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Men heeft in het AZC al een BSN-nummer gekregen en een bankrekening geopend. Na het tekenen van het huurcontract gaan alle gegevens naar VluchtelingenWerk. Zij vragen bij de gemeente een uitkering bijzondere bijstand aan voor het inrichten van het huis. Binnen 2 weken na ondertekening van het huurcontract moet de vluchteling het AZC verlaten en moet het huis zijn ingericht. Zij krijgen hiervoor een lening, die via hun uitkering terugbetaald wordt. De huur wordt door de gemeente ingehouden op hun uitkering en overgemaakt naar de woningbouwvereniging. Om goed in te burgeren moeten vluchtelingen verplicht 2-3 dagen per week naar school om Nederlands en andere lokale gebruiken te leren. Als ze willen studeren kunnen ze hiervoor ook een lening aanvragen bij DUO, net als andere studenten. Werken mag, het salaris wordt dan in mindering gebracht op de uitkering. Om te integreren doen zij in Albrandswaard veel vrijwilligerswerk. Gerard: "De begeleiding door VluchtelingenWerk duurt in principe 2 jaar, daarna worden ze geacht voldoende geïntegreerd te zijn en kunnen ze terecht bij VraagWijzer van SWA of het wijkteam van de gemeente Albrandswaard. Voor bijzondere zaken blijft VluchtelingenWerk beschikbaar. De gemeente krijgt van het rijk jaarlijks een taakstelling hoeveel vluchtelingen gehuisvest moeten worden. Voor 2019 waren dit 19 personen en dat is behaald. De meesten integreren goed in Albrandswaard, mede door hulp van vrijwilligers. VluchtelingenWerk is altijd op zoek naar taalcoaches, want taal blijft een struikelblok. Wilt u helpen vluchtelingen Nederlands te leren, bel 010-2368000 of check www.vluchtelingenwerk.nl.

Terug naar alle nieuwsberichten